ETK ONAY METNİ

SESU ETK ONAY METNİ

Sesu Üyelere Yönelik Aydınlatma Metni’ni (“Aydınlatma Metni”) okuduğumu, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında, kişisel verilerimin Aktif Kozmetik Satış Pazarlama ve Dağıtım A.Ş. (“Aktif Kozmetik”) tarafından başta kanunlardaki esaslar ve yükümlülükler çerçevesinde olmak üzere Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar, yöntemler ve hukuki sebepler dahilinde toplanmasına, kaydedilmesine, işlenmesine, aktarılmasına ve saklanmasına yönelik bilgilendirildiğimi ve Kanun’un 11. maddesinde sayılan haklarım ile bu haklarımı nasıl kullanacağıma ilişkin açık ve anlaşılır şekilde aydınlatıldığımı kabul ve beyan ederim.

Aydınlatma Metni’nde belirtilen ilkeler ve amaçlarla sınırlı kalmak kaydıyla e-posta adresi ve telefon numarası bilgilerimin, Aktif Kozmetik tarafından Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar doğrultusunda işlenmesine, e-posta adresime ve telefon numarama Aktif Kozmetik’in sahibi olduğu (Dalin, Humana, XO, Sesu, Bebedor) ve gelecekte sahibi olacağı markalar hakkında tanıtım ve pazarlama içerikli iletiler gönderilmesine ve telefon numaramın tanıtım ve pazarlama amacıyla aranmasına açık rıza gösterdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.