İLETİŞİM FORMU DOLDURANLARA YÖNELİK AÇIK RIZA METNİ

SESU İLETİŞİM FORMU DOLDURANLARA YÖNELİK AÇIK RIZA METNİ

Sesu’nun internet sitesinde bulunan İletişim Formu’nun başında yer alan Sesu İletişim Formu Dolduranlara Yönelik Aydınlatma Metni’ni (“Aydınlatma Metni”) okuduğumu, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında, kişisel verilerimin Aktif Kozmetik Satış Pazarlama ve Dağıtım A.Ş. (“Aktif Kozmetik”) tarafından başta kanunlardaki esas ve yükümlülükler çerçevesinde olmak üzere Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar, yöntemler ve hukuki sebepler dahilinde toplanmasına, kaydedilmesine, işlenmesine, aktarılmasına ve saklanmasına yönelik bilgilendirildiğimi ve Kanun’un 11. maddesinde sayılan haklarım ile bu haklarımı nasıl kullanacağıma ilişkin açık ve anlaşılır şekilde aydınlatıldığımı kabul ve beyan ederim.

Aydınlatma Metni’nde belirtilen ilkeler ve amaçlarla sınırlı kalmak kaydıyla ad, soyad, elektronik posta adresi ile İletişim Formu içerisinde bulunan mesaj içeriğinde paylaşılan kişisel verilerimin, Aktif Kozmetik tarafından Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar doğrultusunda yurt dışında bulunan dış hizmet sağlayıcılarına aktarılmasına açık rıza gösterdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.