İLETİŞİM FORMU DOLDURANLARA YÖNELİK AYDINLATMA METNİ

SESU İLETİŞİM FORMU DOLDURANLARA YÖNELİK AYDINLATMA METNİ

Aktif Kozmetik Satış Pazarlama ve Dağıtım A.Ş. (“Şirketimiz” veya “Aktif Kozmetik”) olarak, www.sesu.com.tr internet sitesi aracılığıyla siz iletişim formu dolduranlara ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ikincil düzenlemelerine uygun olarak işlenmesi ve korunması için azami hassasiyeti göstermekteyiz.

İşbu Sesu İletişim Formu Dolduranlara Yönelik Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”) ile birlikte Şirketimiz’in iletişim formu dolduranlara yönelik olarak gerçekleştirdiği kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında sizleri bilgilendirmek amaçlanmaktadır.

  1. Şirketimiz Tarafından İşlenen Kişisel Verileriniz

Aktif Kozmetik tarafından, adınız, soyadınız, elektronik posta adresiniz ve İletişim Formu içerisinde bulunan mesaj içeriğinde Şirketimiz ile paylaşılan kişisel verileriniz KVKK’ya uygun olarak işlenmektedir.

  1. Kişisel Verilerinizi Elde Etme Yolları, İşleme Amaçları, Hukuki Sebepleri ve Yöntemleri

Kişisel verileriniz, Sesu’nun internet sitesinde yer alan İletişim Formu’nu doldurmak suretiyle paylaşmış olduğunuz bilgiler siz iletişim formu dolduranlardan KVKK’ya uygun olarak elde edilmektedir.

Kişisel verilerinizi, 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, sizinle iletişime geçilmesi, talep, şikayet, soru ve önerilerinize ilişkin süreçlerin yürütülmesi gibi Şirketimiz’in meşru menfaatlerini gözetebilmek amacıyla ve bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir şekilde elektronik ve fiziki ortamlarda yazılı olarak otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle KVKK’ya uygun olarak işlemekteyiz.

  1. Kişisel Verilerinizin Üçüncü Kişilerle Paylaşılması

Şirketimiz ile doğrudan ya da üçüncü kişiler aracılığı ile dolaylı olarak paylaştığınız kişisel verileriniz, Şirketimiz’in organizasyon ve yönetişim yapısı gereği ve hizmet verebilmesi, hizmet alabilmesi, iş birliği kurabilmesi, resmi işlerini yürütebilmesi, akdettiği sözleşmeleri ifa edebilmesi, ilgili yasal düzenlemelerden doğan sorumluluk ve yükümlülüklerini yerine getirebilmesi amaçları ve hukuka uygunluk sebepleri ile bağlı, sınırlı ve ölçülü bir şekilde dış hizmet sağlayıcılarımız ile elektronik veya fiziki ortamlarda yazılı olarak, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle KVKK’ya uygun olarak paylaşılmaktadır.

Kişisel verilerinizi paylaştığımız üçüncü kişiler KVKK’da aksi öngörülmedikçe paylaşım amacıyla bağlı ve sınırlı olarak kişisel verilerinizi işlemek ve korumakla sözleşme ilişkimiz kapsamında yükümlü olup Aktif Kozmetik’in denetimindedir. Kişisel verilerinizi son olarak hukuki sorumluluk ve yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla resmi kurum ve kuruluşlar ve yargı makamları ile KVKK’ya uygun olarak paylaşmaktayız.

  1. Kişisel Verilerinizin Yurt Dışına Aktarımı

Şirketimiz, siz iletişim formu dolduranlarla iletişime geçmek amacıyla açık rızanız dahilinde veri tabanları yurt dışında bulunan internet sitesi sunucuları, bulut çözümleri, SAP uygulamaları ve yedekleme sistemleri kapsamında Şirketimiz dış hizmet sağlayıcılarına aktarmaktadır.

Şirketimiz, toplamış olduğu kişisel verilerinizi yukarıda yer alan alıcı grupları haricinde yurt dışında mukim herhangi bir üçüncü kişiye aktarmamaktadır.

  1. Kişisel Verilerinizin Korunması, Muhafazası ve İmhası

Şirketimiz, kişisel veri güvenliği ve mahremiyetinin korunması konusunda oldukça yüksek bir farkındalığa sahiptir. Şirketimiz bu doğrultuda sizlere ait kişisel verileri başta KVKK olmak üzere, Şirketimiz’in KVK Prosedürü ile Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası’na uygun şekilde güvenliğini sağlayarak korumakta, muhafaza etmekte ve sonrasında imha etmektedir. KVKK uyarınca gereken hallerde Aktif Kozmetik sizleri ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nu derhal bilgilendirir.

  1. Bilgi Edinme Hakkınız

KVKK’nın “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre yazılı olarak veya sistemimize kayıt olurken kullandığınız elektronik posta adresinizi kullanmanız şartıyla kvkk@aktifkozmetik.com adresine elektronik posta göndermek suretiyle iletebilirsiniz. İşbu Aydınlatma Metni, değişen şartlara ve yasal düzenlemelere uyum sağlamak amacıyla güncellenebilecektir. Otomatik e-posta gönderim listemizde yer alıyorsanız, güncellemelerimiz size e-posta yolu ile bildirilecektir. Otomatik e-posta gönderim listemizde yer almıyor iseniz güncellemeler için Sitemiz’i sık sık ziyaret etmenizi rica ederiz.

                                                                        Aktif Kozmetik Satış Pazarlama ve Dağıtım A.Ş.